ผ้าไหมปักธงชัย ร้านโคราชไทยซิลค์

บทความ

พระพุทธศาสนา

21-07-2558 15:44:30น.
ประเทศไทยเป็นเมืองที่มีความสงบร่มเย็นด้วยนิสัยพื้นฐานของชาวไทยที่มีน้ำใจเอื้ออารีย์กับทุกเชื้อชาติศาสนาด้วยความจริงใจเสมอมา ในปัจจุบันศาสนาพุทธที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยได้นั้นเพราะยังมีวัดที่ดีมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ และสถานปฏิบัติธรรมที่ดีอีกมากมาย และในการทำบุญของคนไทยนั้นก็จะนิยมด้วยการทำบุญตำบาตรที่วัด และให้ทานกับคนที่ดีแต่มีโอกาสในทุกๆด้านน้อยกว่าเป็นการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายนอก แต่การทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียวคือการรักษาศีล 5 ในชีวิตประจำวัน และการเจริญภาวนา ให้เป็นประจำ เท่านี้ก็ทำให้สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน และเป็นการจัดระเบียบความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ตลอดเวลาให้มีคุณภาพและรู้ตัวทุกขณะจิตว่ากำลังทำอะไรอยู่ให้เป็นปัจจุบัน จะช่วยทำให้ชีวิตของคนที่ปฏิบัติธรรมและคนในครอบครัวและสังคมมีความสงบสุขร่มเย็นมากขึ้น เพราะจะมีแต่ความหวังดีที่จริงใจมอบให้ซึ่งกันและกัน หรือถ้าเกิดเจอกับปัญหาใดๆก็แล้วแต่ ก็จะมีสติคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดให้ลุล่วงไปในทางทีถูกที่ควรได้ อย่างมีความสุข และพระพุทธศาสนาของไทยยังมีพระสงฆ์ที่ดี และสถานปฏิบัติธรรมที่ดีอยู่อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี,พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์,พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ) วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี,หลวงตาบัว วัดป่าบ้านตาด,หลวงปู่สมบุญ วัดปอแดง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา,หลวงปู่นิล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา,พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง, หลวงพ่อพะยอม กัลป์ยาโณ วัดสวนแก้ว,พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ) วัดสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี, หลวงปู่พุทธอิสระ และที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกมากมาย และสถานปฏิบัติธรรมบ้านคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย อยู่ในอ.เมือง จ.นครราชสีมา เบอร์โทร 044-242559 เป็นสถานที่ที่จะฝึกอบรมให้ทุกคนเป็นคนที่มีสติรู้ทุกอิริยาบถในทุก ๆ เวลาที่กระทำให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับธรรมะติดต่อได้ที่ คุณนิด 081-7259344 ,คุณหน่อย 081-8776330