ผ้าไหม ผ้าไหมปักธงชัย ร้านโคราชไทยซิลค์

เกี่ยวกับเรา

ผ้าไหม ผ้าไหมปักธงชัย ร้านโคราชไทยซิลค์

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทย เป็นงานศิลป์ชิ้นสำคัญ มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการใช้ผ้าไหมไทยมายาวนานหลายสิบปี ด้วยความภูมิใจในฝีมือของคนไทย ส่งเสริมให้คนไทย และชาวต่างชาติทั่วโลกยอมรับในงานฝีมือชิ้นนี้ ว่ามีความประณีต ในการผลิตแบบภูมิปัญญาของชาวบ้าน ควรอนุรักษ์และสืบทอด ศิลปะไทยนี้ให้ยาวนาน เพราะถือไ ด้ว่าเป็นงานศิลป์ชิ้นเลิศ โดยฝีมือของคนไทย ที่เป็นหนึ่งในโลก ปัจจุบันนอกจากใช้ผ้าไหม ผลิตเป็นเสื้อผ้าแล้วยังสามารถนำผ้าไหมไปผลิตเป็นวัตถุดิบของเฟอร์นิเจอร์ สำหรับตกแต่งบ้านเพิ่มความสวยงามและมูลค่าของงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยม www.koratthaisilk.com เป็นร้านขายผ้าไหมที่มีคุณภาพคือ อ.ปักธงชัย ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับผ้าไหมมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของเนื้อผ้า สีสันและลวดรายที่สวยงาม มีความหลากหลายให้เลือกสรรและมีความจริงใจที่จะนำเสนอสินค้าที่มีความประณีต และมีการพัฒนาฝีมืออยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง เป็นการช่วยส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมพื้นบ้านให้ยังคงอยู่ ผ้าไหมเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงเกินไปแต่มีคุณภาพและความสวยงามสูง เพราะผู้ที่ได้สวมใส่ผ้าไหม และผู้ที่ได้รับเป็นของฝากก็จะมีความสุข มีคุณค่าทางจิตใจ ในความสวยงามความปราณีตของผ้าไหมไทยแท้ จะมีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนสินค้าพื้นบ้านที่ชาว อ.ปักธงชัย ตั้งใจทำ ของคนไทยด้วยกัน

เวลาให้บริการ